Certificerede

De syv moduler kan tages enkeltvist som diplomgivende kurser. Der er efterfølgende mulighed for at lave eksamensopgaver og blive certificeret specialist på de forskellige områder.

CENAPS Danmark tilbyder certificeringer i kurserne om tilbagefaldsforebyggelse og benægtelse (RPC, RPT og DMC).

Certificeringen består en skriftlig opgave: udarbejdelsen af en case, der skal indeholde en klinisk vurdering og besvarelse på en række spørgsmål i henhold til teori og praksis.

Samlet udgør de syv kursus moduler samt certificering i RPC, RPT og DMC en komplet CENAPS-uddannelse:

CENAPS® Certified Treatment Specialist (CCTS)

Anne-Grethe Nyeng er censor på RPC og RPT, og Henrik Beck er censor på DMC, ATP og MAPT.

Du er velkommen til bruge teksten fra websiden, bare du spørger først:)

Close
loading...