CENAPS Europe ApS

En specialiseret misbrugsbehandleruddannelse

CENAPS-modellen er et modulopbygget system til diagnosticering og behandling af afhængighed baseret på kognitiv adfærds terapi. Uddannelsen som misbrugsbehandler består af syv sammenhængende uddannelsesmoduler, som omfatter vurdering, planlægning, behandling og tilbagefaldsforebyggelse. Tilsammen udgør modulerne en gennemgribende metode til brug i behandlingen af afhængighed, akutte livskriser og personlighedsforstyrrelser. De syv moduler kan tages enkeltvist som diplomgivende kurser.

Modellen er udviklet af den amerikanske misbrugsbehandler og psykoterapeut Terence T. Gorski og er blevet anvendt siden begyndelsen af 1970´erne.

CENAPS-modellen er fuldt forenelig med de faglige metoder, der anvendes i institutionerne i dag. Misbrugsuddannelsen er udformet som manualbaseret træning og er et velegnet værktøj til fremme af en fælles referenceramme for et tværfagligt personale. Download CENAPS modellen for helbredelse og tilbagefaldsforebyggelse

Den samlede CENAPS-uddannelse lever op til rusmiddelforskningens anbefalinger om varighed og indhold for en efteruddannelse i misbrugsbehandling. Det er muligt at søge dit lokale jobcenter om at deltage i dette opkvalificerende kursus.

Hvem kan deltage?
CENAPS-kurserne henvender sig til socialrådgivere, misbrugsbehandlere, psykologer, psykoterapeuter og andre professionelle behandlere, der beskæftiger sig med alkohol- og stofmisbrugere. Som deltager i vores uddannelsesforløb skal du have en generel interesse i at arbejde med mennesker og et ønske om at hjælpe andre til at finde deres potentiale samt være indstillet på at arbejde med din egen udvikling.

Formålet med CENAPS-kurserne er at uddanne misbrugsbehandlere i nyeste viden, færdigheder og metoder, som er til rådighed og kan benyttes straks efter kursets afslutning. Kursusmodulerne er på tre til fem dages varighed, og uddannelsens opbygning gør det muligt at specialisere sig inden for særlige områder i behandlingen af afhængighed. I sin helhed indeholder CENAPS-modellen alle de elementer, der er nødvendige for at kunne give en individuel behandling af misbrugere baseret på en helhedsvurdering af den enkelte.

Kurserne vil være en god blanding af instruktørindlæg, teori, øvelser, egne cases og indbyrdes erfaringsudveksling. Undervejs i kurset vil alle deltagere have mulighed for at modtage individuel coaching.

Certificering
De syv moduler kan tages enkeltvist som diplomgivende kurser. Der er efterfølgende mulighed for at lave eksamens opgaver og blive certificeret specialist på nogle af områderne (RPC, RPT, DMC). Samlet udgør de syv moduler en komplet CENAPS-uddannelse.

 

Vi er et uddannelse- og kursuscenter med over 40 års erfaring i behandling af misbrug, afhængighed, psykiske lidelser og tilbagefaldsforebyggelse.

En modulopbygget uddannelse

PRIVAT MISBRUGSBEHANDLLING

Ambulant individuel og anonym misbrugsbehandling.

København, Nordsjælland, Roskilde,
Holbæk og Hornsherred

CENAPS Europe ApS

+45 2089 9589
sp@cenaps.eu