Certifierade

De sju modulerna kan tas var för sig som diplomgivande kurser. Efteråt är det möjligt att genomföra examensuppgifter och bli certifierad specialist inom de olika områdena.

CENAPS Danmark erbjuder certifieringar i kurserna om återfallsförebyggelse och förnekning (RPC, RPT och DMC).

Certifiering består av en skriftlig uppgift: en case, som ska innehålla en klinisk bedömning, samt svar på en rad frågor om teori och praxis.
Samlat utgör de sju kursmodulerna och certifiering i RPC, RPT, MAPT och DMC en komplett CENAPS-utbildning.

CENAPS® Certified Treatment Specialist (CCTS)

Anne-Grethe Nyeng är censor i RPC och RPT, och Henrik Beck är censor i DMC och MAPT.