Sexafhængighed

Paula-HallSexafhængighed – et 4 dages kursusforløb i København ved psykoterapeut, Paula Hall, fra den 12. maj til 15. maj 2014.

Det er med stor glæde, at CENAPS nu kan præsentere et intensivt 4 dages kursusforløb om sexafhængighed ved psykoterapeut, Paula Hall.

Paula Hall er forfatter, psykoterapeut med mere end 20 års erfaring og ikke mindst ekspert på området omkring sexafhængighed, som hun dedikeret har arbejdet med i de sidste 10 år. Paula Hall skrev i 2012 bogen ”Understanding and treating sex addiction”, hvor hun ved at inddrage hjerneforskning, empiriske undersøgelser, statistikker og anden videnskab cementerer, at sexafhængighed er en bio-psyko-social lidelse på lige fod med andre afhængigheder og ikke et spørgsmål om svækket moral hos den enkelte.

Paula Hall har for det danske publikum specialdesignet et 4 dages omfattende kursusprogram, hvor hun vil præsentere en forståelse af sexafhængighed baseret på viden fra hjerneforskning, traumebehandling, tilknytningsteori og ikke mindst anerkendt erfaring fra behandlingen af afhængighed. Vi vil lære, hvordan vi taler med vore klienter om sex og sexafhængighedens problematikker; hvordan vi screener for, vurderer og behandler sexafhængighed og ikke mindst, hvordan vi sammen med klienten lægger en behandlingsplan, som hjælper den enkelte videre fra et tvangspræget forhold til sex med alvorlige livsmæssige konsekvenser og henimod et liv, hvor sex, omsorg og intimitet ikke længere er adskilte størrelser.

Kurset afholdes i København fra den 13. maj til 16. maj 2014 og vil foregå på engelsk.

Tilmeld dig kurset her

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Læs mere om Paula Hall på www.paulahall.co.uk

Programmet for kurset –

Click here for full description in English

Kursusprogram

Dag 1: Hvad er sexafhængighed?
Efter en introduktion og gennemgang af kursets indhold samt eksisterende behandlingsmetoder vil dagens første session fokusere på forståelsen af en række teorier omhandlende afhængighed og specifikt sexafhængighed. Den næste session vil forklare det brede vidensfundament for forekomsten sexafhængighed gennem et fokus på affektregulering, tilknytningsproblematikker, traumer og muligheder. Et screeningsværktøj vil blive præsenteret til brug ved bestemmelse af omfanget af sexafhængighed, og anamnesens rolle vil blive diskuteret i forhold til planlægning af terapi og behandling.

Efter frokost vil vi udforske hjernens struktur og neurovidenskaben forbundet til afhængighed og sexafhængighed; herunder traumer og tidlige tilknytningsvanskeligheders indvirkning på hjernens udvikling. Dagens sidste session vil begynde med en forklaring af neurovidenskaben, der understøtter betydningen af tilknytningsvanskeligheder, og hvordan dette kan være prædisponerende for forekomsten af afhængighed. Almindelige forståelser af tilknytningsteorier vil blive gennemgået samt en vurdering af, hvordan disse relaterer sig til specifikke adfærdsmønstre i sex- og kærlighedsafhængighed. Dagen vil slutte af med en opfordring til kursusdeltagerne om at overveje spørgsmål til dagen i morgen.

Læringsmål for dagen:
• At etablere deltagernes behov for kurset.
• At fastslå aktuelle sociale samt deltagernes holdninger til sexafhængighed.
• At beskrive de vigtigste vidensmodeller for afhængighed og sexafhængighed.
• At definere og beskrive seksuel afhængighed og genkende de vigtigste kriterier, der adskiller sexafhængighed fra andre typer af afhængighed.
• At forstå de centrale prædisponeringsfaktorer og deres rolle i sygdomsbegrebet for afhængighed.
• At blive i stand til at foretage en indledende screening for at fastslå sexafhængighed.
• At udarbejde en anamnese ved at fremhæve centrale områder relevante for terapi og behandling af afhængighed.
• At forstå betydningen af ​​dopamin i sammenhæng med afhængighed.
• At forstå, hvordan stimuli påvirker dopamin og eskalering af adfærd.
• At forstå hypofrontalitet.
• At forstå principperne bag ”den låste hjerne” (Brain Lock).
• At erkende og forstå, hvordan tilknytningsvanskeligheder i barndommen og efterfølgende udfordringer i voksenlivet forårsager og opretholder afhængighed.
• At forstå, hvorfor sexafhængighed kan vælges som det ”foretrukne stof” hos misbrugere med tilknytningsvanskeligheder.
• At udvikle fortrolighed med at diskutere tilknytningsvanskelighedernes betydning med mennesker, der lider af sexafhængighed.

Dag 2: Forståelse af sexafhængighed
Kursets anden dag starter med en spørgerunde, hvor deltagerne kan få svar på de spørgsmål, der opstod i forbindelse med kursets første dag. Herefter vil virkningen af ​​traumer på hjernens udvikling, og hvordan dette kan føre til ”hyperophidselse”, blive undersøgt; endvidere hvordan dette kan føre til seksuel afhængighed. Der vil også være en oplevelsesmæssig øvelse om genkendelse og anerkendelse traumer, der kan bruges sammen med klienter. Denne session vil opsamle læringen om tilknytning og traumer og fokusere på, hvordan disse problemer kan håndteres i terapi, både individuelt og i et gruppemiljø. Udgangspunkt vil være, hvordan screening og terapi kan fremfinde oplysninger om traumer og tilknytning. Sessionen vil derefter bevæge sig videre gennem psykologiske tilgange og praktiske teknikker. Denne session vil desuden følge op på den hidtidige neurovidenskab og give yderligere forståelse af, hvordan nervebanernes funktion er medbestemmende for adfærd. Der vil være en række praktiske eksempler på, hvordan adfærd kan ændres gennem kognitive teknikker. Sessionen vil diskutere betydningen af ​​at identificere krydsafhængighed, og hvordan de forskellige afhængigheder interagerer med hinanden. Der vil også være mulighed for,  at deltagerne kan reflektere over deres egne vanedannende processer. Komorbiditet vil også blive drøftet, så klinikere kan identificere yderligere problemer, der enten skal løses eller kræver yderligere henvisning. Dagen vil slutte af med en opfordring til kursusdeltagerne om at overveje spørgsmål til dagen i morgen.

Læringsmål for dagen:
• At erkende og forstå, hvordan traumer påvirker hjernen og kan resultere i afhængighed hos både børn og voksne.
• At forstå, hvorfor sexafhængighed kan vælges som det ”foretrukne stof” hos misbrugere med traumerelaterede udfordringer.
• At blive fortrolig med at bruge ”Traumeægget” (Trauma Egg).
• At identificere behandlingsmetoder til at løse tilknytningsproblemer.
• At forstå betydningen af ​​gruppearbejde i arbejdet med tilknytningsproblemer.
• At arbejde sikkert med traumeproblematikker.
• At vide, hvornår man skal påbegynde til traumehåndtering.
• At forstå principperne for neurogenese (hjernens evne til at genopbygge sig selv).
• At blive fortrolig med at tale med klienter om behovet for forandring i hjernens nervebaner.
• At udvikle strategier til at hjælpe klienten til at skabe forandring i hjernens nervebaner.
• At forstå, hvordan vanedannende processer hænger sammen, og hvordan dette kommer til udtryk hos den enkelte.
• At vide, hvornår man skal henvise eller ”ko-arbejde”, når kemisk afhængighed også spiller en rolle.
• At få en forståelse for de psykiske lidelser, der undertiden ledsager og driver seksuel afhængighed.
• At vide, hvornår og hvordan man arbejder med komorbide klientsager.

Dag 3: Forståelse af sexafhængighed
Kursets tredje dag starter med en spørgerunde, hvor deltagerne kan få svar på spørgsmål opstået i forbindelse med kursets anden dag. En erfaringsbaseret øvelse vil herefter give deltagerne mulighed for at øge deres komfort og fortrolighed med seksuel sprogbrug, og vi vil undersøge den række af sociale påvirkninger herunder medier, kultur, race og religion, som påvirker dannelsen og vedligeholdelsen af sexafhængighed. Udadreagerende adfærd vil også blive undersøgt gennem den evolutionære psykologis begrebsdannelse om overnaturlige stimuli. Der vil også være en oversigt over de mest almindelige fetish og parafilisk adfærd samt en udforskning af, hvordan teorierne er udviklede og kan arbejdes med. Efter frokost vil vi fokusere på, hvordan man arbejder med skam for at reducere benægtelse og kognitive forvrængninger. Dagen afsluttes med en oplevelsesbaseret øvelse for at demonstrere skammens magt.

Læringsmål for dagen:
• At identificere og forstå de sociale konstruktioner og påvirkninger, der har indflydelse på klientens forståelse og behandling af afhængighed.
• At forstå begrebet overnaturlig stimuli og anvendelsen heraf i behandlingen af sexafhængighed.
• At blive fortrolig med at tale om sex og anvende eksplicit seksuelt sprog.
• At være vidende om de forskellige parafiliske adfærdsmønstre og forstå sammenhængen med sexafhængighed.
• At blive fortrolig med at tale om parafili og fetishadfærd
• At blive vidende om forskellige parafilier og forstå teoriene om deres oprindelse og funktion.
• At vide, hvordan man arbejder med parafilier.
• At vide, hvordan man etablerer en behandlingsalliance med en seksuelt afhængig klient, herunder hvordan man arbejder med erotisk overføring.
• At demonstrere en bevidsthed og viden om, hvordan man arbejder med skam, og den rolle gruppearbejde har i håndteringen af skamreduktion.
• At beskrive nogle af de typiske kognitive forvrængninger, der forefindes i sexafhængighed.
• At være fortrolig med teknikker til at arbejde med benægtelse.

Dag 4: Principper for helbredelse
Kursets fjerde dag fokuserer på udviklingen af praktiske strategier, som skal hjælpe klienter med at overvinde sexafhængighed; startende med en udforskning af, hvad positiv seksualitet kan betyde samt vigtigheden af ​​at etablere en positiv seksualitet og grænser for afholdenhed. En række almindeligt kendte afhængighedscyklusser vil derefter blive præsenteret, herunder Carnes, Opponent Proces, Oscillerende Control Cycles og Hal 6 Stage sammen med vejledning i, hvordan vi hjælper klienter med at personalisere deres egen afhængighedscyklus. Dagen vil slutte af med en diskussion om, hvordan man bedst kan hjælpe klienter med at udvikle et liv i afholdenhed fra afhængighedsadfærd sammen med de nødvendige komponenter til at forebygge tilbagefald. Der vil også være mulighed for at opleve en række velkendte tilbagefaldsforebyggelsesstrategier inden en endelig spørgerunde.

Læringsmål for dagen:
• At beskrive, hvordan man uddanner en klient i at forstå ​sexafhængighed og anvende afhængighedscyklusser.
• At demonstrere fortrolighed med spørgsmål om afholdenhed og etablering af grænser for afholdenhed.
• At erkende almindelige blokeringer til oprettelsen af en positiv seksualitet såsom fantasy, libido og dysfunktioner og desuden anvende strategier til at overvinde dem.
• At definere en “positiv” seksualitet i socio-kulturelle sammenhænge.
• At hjælpe klienten med at definere en positiv seksualitet for sig selv og skabe en positiv sexplan.
• At hjælpe klienten med at genkende og reagere på følelsesmæssige, miljømæssige og relationelle udløsere.
• At hjælpe klienten med at identificere forskellen mellem et “slip” og et ”tilbagefald”
• At blive fortrolig med en række tilbagefaldsforebyggelsesstrategier.
• At blive fortrolig med at etablere langsigtede teknikker til opretoprettelsen afholdenhed.

Tilmeld dig kurset her