Terence T. Gorski

Om Terence T. Gorski

CENAPS-modellen är utvecklad av den amerikanske beroendespecialisten och psykoterapeuten Terence T. Gorski. Han är grundare av och administrerande direktör för CENAPS® Corporation – en konsult- och utbildningsverksamhet, som är specialiserad inom områdena; kemiskt beroende, medberoende och återfallsprevention. CENAPS-modellen har med framgång använts i USA sedan tidigt 70-tal.

Terence T. Gorski är en internationellt erkänd och ledande specialist inom behandling av människor med kemiskt beroende och relaterade psykiska problem. Han är också ledande när de gäller behandlingsmetoder för människor med en kriminell livsstil.

Terence T. Gorski är också en erkänd författare, föredragshållare och undervisare. Han har en förmåga att förklara komplexa tillfrisknandeprinciper på ett både underhållande och lättförståeligt sätt, detta har gjort honom till en populär och uppskattad föredragshållare. Hans breda syn på vad det innebär att tillfriskna har revolutionerat återfallsbehandling. Som administrerande direktör för CENAPS® Corporation i Spring Hill, Florida, har Gorski bidragit med forskning, undervisning och konsultverksamhet till otaliga behandlingshem världen över.

www.tgorski.com