Var börjar jag?

Var börjar jag?

Om du inte vet var du ska börja kan du kontakta oss på CENAPS och få vägledning kring vilken kurs som kan vara den rätta för dig.

Oavsett vilken befattning du har, kan du hitta en kurs som matchar dina behov. Generellt kan vi ge dig följande råd: Om du redan har en relevant grundutbildning och/eller lång tids arbetserfarenhet inom beroendevården, kan du fritt välja mellan kurserna. Har du däremot ingen relevant utbildning och ingen, eller mindre, arbetslivserfarenhet inom beroendevården, rekommenderar vi dig att börja med följande tre moduler:

•    Bedömning och behandlingsplanering (ATP)
•    Problemlösande gruppterapi (PSGT)
•    Återfallsförebyggande rådgivning (RPC)

När du har genomfört dessa tre första moduler och praktiserat dem i ditt arbete får du en bättre förståelse för de andra kurserna. Följande tre kurser kan tas i valfri ordning:

•    Hantering av förnekelse (DMC)
•    Hantering av antisociala personlighetsdrag (MAPT)
•    Kognitiv rekonstruering av beroendepräglade tankemönster (CRFA)

Till sist rekommenderar vi kursen:

•    Återfallsförebyggande terapi (RPT)