AFHÆNGIGHED

En bio-psyko-social model

Afhængighed – en bio-psyko-social model

Beskrivelse:
Misbrug og afhængighed er resultat af en kompliceret interaktion der involverer de stoffer der indtages og den individuelle psykosociale respons hos brugeren. Dette endages kursus præsenterer en model som opsummerer mere end fyrre års forskning i afhængighed i en praktisk og letforståelig model som kan forbedre vurdering, helbredelsesundervisning og behandlingsplanlægning. Den bio-psyko-sociale model fastslår at afhængighed er en sygdom i hjernen der forårsager personlighedsproblemer og social dysfunktion og muliggør en krystalklar skelnen mellem brug af stoffer, misbrug og afhængighed. Den gør det også muligt let at identificere de accelererende symptomer på afhængighed og at sætte dem i system i accelererende stadier.

Mål for denne workshop:
Ved afslutningen af denne workshop har deltagerne fået en solid forståelse for de risikofaktorer og bio-psyko-sociale symptomer på både misbrug og afhængighed og vil være i stand til at beskrive de accelererende stadier af afhængighed og de bio-psyko-sociale symptomer på hvert stadie.

Målsætninger:
Ved afslutningen af denne workshop vil deltagerne være i stand til:

  1. At beskrive et system der sætter alkohol og stoffer i system i fire grundlæggende stof-kategorier, baseret på de enkelte stoffers stemningsforandrende effekt.
  2. At forklare de bio-psyko-sociale risikofaktorer for misbrug og afhængighed.
  3. At forklare forskellen mellem den normale hjernes reaktion på stoffer og den afhængige hjernes reaktion.
  4. At forklare de bio-psyko-sociale symptomer på både stofmisbrug og afhængighed som kan bruges til objektivt at evaluere stof- og alkoholmisbrugsmønstre for at kunne be- eller afkræfte misbrug eller afhængighed.

Kursusplan

Session 1: Stemningsforandrende stoffer
Den første session tager et grundigt kig på alkohol og andre stoffer – de stemningsændrende stoffer som kan aktivere misbrug og afhængighed. Den beskriver et system på fire grundlæggende kategorier af stoffer, baseret på de enkelte stoffers stemningsændrende effekt. En tydelig beskrivelse af hvordan de forskellige typer af stoffer påvirker hjernen, deres ønskede subjektive effekt og hvorfor det kan være farligt.

Session 2: Risikofaktorer for afhængighed
Den anden session forklarer hvorfor nogle mennesker har høj risiko for både misbrug og afhængighed hvis de først beslutter sig for at prøve stemningsændrende stoffer. De fysiske, psykiske og sociale risikofaktorer der ligger til grund for afhængighed forklares. Ved afslutningen af session ved du hvad der er årsagen til at nogle personer let bliver afhængige eller misbrugere, og hvordan du kan genkende det hvis du selv eller nogle af dine kære er i risikogruppen.

Session 3: Misbrug og afhængighed
Denne del af kurset beskriver de accelererende bio-psyko-sociale symptomer på både misbrug og afhængighed. Det viser hvordan disse symptomer kan udvikle sig langsomt og ubemærket i almindelige menneskers liv. Det forklarer hvordan man objektivt kan vurdere en persons alkohol og stofbrugsmønster for at se om de har et misbrugs- eller afhængighedsproblem. Session forklarer også hvordan man genkender og stopper benægtelse så afhængige personer kan se sandheden om deres alkohol og stofmisbrug i øjnene og tage effektivt affære for at bryde ud af afhængighedscirklen.