HÅNDTERING AF BENÆGTELSE

Nøglen til et succesfuldt engagement i behandlingen

HÅNDTERING AF BENÆGTELSE

Nøglen til et succesfuldt engagement i behandlingen

Beskrivelse:
Benægtelse er et alvorligt problem i behandlingen af afhængighed og sameksisterende personligheds- og mentale forstyrrelser. Dette tre-dages kursus er en opgradering af kliniske færdigheder, som giver avancerede kundskaber indenfor arbejdet med benægtelse (DMC). DMC er et omfattende system til identifikation og håndtering af de selvforstærkende benægtelsesmønstre, der ofte forhindrer afhængige personer og deres familier i engagementet og fastholdelsen i helbredelsesplanen og behandlingen.

DMC består af tre sammenhængende systemer:

1. DMC indgriben: en terapeutisk kommunikationsstrategi for klienter med kraftig benægtelse og modstand mod behandling. Ved anvendelsen af denne strategi, er det muligt for terapeuten at identificere, når klienten begynder at benægte og skifter fokus fra løsningen af det fremlagte problem.

2. DMC klinisk øvelse: en serie strukturerede opgaver, der bruges som en del af en standardiseret behandlingsplan for benægtelseshåndtering.

3. DMC psyko-uddannelsesprogram (også kaldet benægtelses selvhåndteringstræning): et standardiseret uddannelsesprogram om benægtelse rettet mod personer med vanskeligheder i forhold til genkendelse og håndtering af benægtelse.

Når de benyttes sammen, udgør disse tre DMC systemer et fundament, man kan arbejde ud fra. Det giver en bred tilgang til håndtering af benægtelse og modstand mod behandling. Systemerne kan bruges af individuelle terapeuter og som grundlag for et omfattende program for benægtelseshåndtering.

Kurset beskriver de tolv almindelige benægtelsesmønstre (de fem store og de syv små), og forklarer master DMC behandlingsplanen. Hvert trin i planen demonstreres og øves i enten gruppe eller under individuelle rollespilssessioner og diskuteres i mindre grupper. Kurset er intensivt og meget eksperimenterende.

Mål:
Deltagerne vil med garanti forlade kurset med en ny og bedre forståelse af benægtelsens dynamik. De vil have forbedrede færdigheder i, hvordan benægtelse håndteres, og hvordan man understøtter et dybfølt engagement i behandlingen. Deltagerne lærer at tilpasse en primær helbredelses-behandlingsplan til den enkelte klients behov. Hensigten bag denne behandlingsplan er, at klienten hjælpes til at:

  • Udvikle et program af helbredelsesaktiviteter, som kan understøtte afholdenhed, hjælpe med håndtering af dagligdagen og bidrage markant til behandlingsprocessen.
  • Udvikle en dybdegående forståelse og accept af afhængigheden, det øjeblikkelige stadie i helbredelsen, og de faktorer, der i øjeblikket kan forøge risikoen for tilbagefald.
  • Identificere og håndtere afhængighedspræget tankegang og følelser.
  • Håndtere afhængighedspræget og uansvarlig adfærd ved at udvikle impulskontrol og selvmotiverende færdigheder.
  • Udvikle relationer og en livsstil, der understøtter helbredelse.