CENAPS kurserne

CENAPS-modellens moduler imødegår hver især et generelt problem, der ofte også er det grundlæggende problem i behandlingen. Tilsammen giver de forskellige moduler effektiv vejledning og retningslinjer i forhold til størstedelen af de problemstillinger, som den afhængige bringer op under behandlingen.

Her er en oversigt over modulerne:

Afhængighed, helbredelse og tilbagefald

En omfattende vejledning

2 dages kursus

Modulet giver en omfattende forklaring på misbrug og afhængighed ud fra en bio-psyko-sociale model, helbredelse fra afhængighed som en langsigtet udviklingsproces der skrider fremad i forudsigelige stadier, og tilbagefald som en proces der…

Problemløsende gruppeterapi

Problem Solving Therapy Group (PSGT )

3 dages kursus

Modulet omfatter en systematisk metode for gruppeterapi med redskaber til at stoppe benægtelse, overvinde modvilje mod behandling og motivere til deltagelse i behandling.

Vurdering og behandlingsplanlægning

Assessment & Treatment Planning (ATP)

3 dages kursus

Der indøves screening, stabilisering, vurdering og motivering af klienterne. Der gives generelle retningslinjer for, hvordan man udarbejder fuldstændig vurdering og udvikler en kortfattet strategisk behandlingsplan.

Tilbagefaldsforebyggende rådgivning

Relapse Prevention Therapy (RPC)

3 dages kursus

Modulet indeholder en systematisk metode til identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som ellers ofte kan føre til tilbagefald i den tidlige helbredelsesfase. Metoden bygger på kognitive adfærdsbaserede behandlingsformer.

Kognitiv restrukturering af afhængighed

Cognitive Restructuring From Addiction (CRFA)

3 dages kursus

Kurset giver mulighed for at formidle øget kognitiv bevidsthed til klienten. Modulet indeholder redskaber til identifikation og håndtering af grundlæggende irrationelle tanker og følelser, der kan forårsage unødvendig smerte og problemer i helbredelsen.

Håndtering af antisociale personlighedstræk

Management of Antisocial Personality Traits (MAPT)

4 dages kursus

Her læres at identificere og håndtere antisociale personlighedstræk. Dette arbejde er særligt værdifuldt i forhold til mennesker, der har siddet meget i fængsel eller har haft særligt vanskelige opvækstvilkår.

Håndtering af benægtelse

Denial Management Counseling (DMC)

3 dages kursus

Kurset er en gennemgang af kliniske færdigheder inden for rådgivning i håndtering af benægtelse. Der arbejdes med identifikation og håndtering af selvforstærkende benægtelsesmønstre, der ofte er til hinder for fastholdelse i behandling.

Tilbagefaldsforebyggende terapi

Relapse Prevention Therapy (RPT )

5 dages kursus

Her læres at håndtere selvnedgørende personlighedstræk og dysfunktionel livsstil. Modulet indeholder en overordnet behandlingsplan til identifikation og forandring af tidlige advarselstegn på tilbagefald. Disse advarselstegn relaterer som oftest til personlighedstræk og livsstilsproblemer, der ligger bagom misbruget og vil ubearbejdet skabe højrisikosituationer trods ønsket om fortsat afholdenhed.

CENAPS Europe ApS

+45 2089 9589
sp@cenaps.eu