De syv moduler

CENAPS-modellens syv moduler imødegår hver især et generelt problem, der ofte også er det grundlæggende problem i behandlingen. Tilsammen giver de forskellige moduler effektiv vejledning og retningslinier i forhold til størstedelen af de problemstillinger, som den afhængige bringer op under behandlingen. Her er en oversigt over modulerne.

Vurdering og behandlingsplanlægning
(ATP Assessment & Treatment Planning), 3 dage
Der indøves screening, stabilisering, vurdering og motivering af klienterne. Der gives generelle retningslinier for, hvordan man udarbejder fuldstændig vurdering og udvikler en kortfattet strategisk behandlingsplan.

Problemløsende gruppeterapi
(PSGT Problem Solving Therapy Group), 3 dage
Modulet omfatter en systematisk metode for gruppeterapi med redskaber til at stoppe benægtelse, overvinde modvilje mod behandling og motivere til deltagelse i behandling.

Tilbagefaldsforebyggende rådgivning
(RPC Relapse Prevention Therapy), 3 dage
Modulet indeholder en systematisk metode til identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som ellers ofte kan føre til tilbagefald i den tidlige helbredelsesfase. Metoden bygger på kognitive adfærdsbaserede behandlingsformer.

Håndtering af benægtelse
(DMC Denial Management Counseling), 3 dage
Kurset er en gennemgang af kliniske færdigheder inden for rådgivning i håndtering af benægtelse. Der arbejdes med identifikation og håndtering af selvforstærkende benægtelsesmønstre, der ofte er til hinder for fastholdelse i behandling.

Håndtering af antisociale personligheds træk
(MAPT Management of Antisocial Personality Traits), 4 dage
Her læres at identificere og håndtere antisociale personlighedstræk. Dette arbejde er særligt værdifuldt i forhold til mennesker, der har siddet meget i fængsel eller har haft særligt vanskelige opvækstvilkår.

Kognitiv restrukturering af afhængighed
(CRFA Cognitive Restructuring From Addiction), 3 dage
Kurset giver mulighed for at formidle øget kognitiv bevidsthed til klienten. Modulet indeholder redskaber til identifikation og håndtering af grundlæggende irrationelle tanker og følelser, der kan forårsage unødvendig smerte og problemer i helbredelsen.

Tilbagefaldsforebyggende terapi
(RPT Relapse Prevention Therapy),
5 dage
Her læres at håndtere selvnedgørende personlighedstræk og dysfunktionel livsstil. Modulet indeholder en overordnet behandlingsplan til identifikation og forandring af tidlige advarselstegn på tilbagefald. Disse advarselstegn relaterer som oftest til personlighedstræk og livsstilsproblemer, der ligger bagom misbruget og vil ubearbejdet skabe højrisikosituationer trods ønsket om fortsat afholdenhed.