VURDERING OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING

Lær at screene, stabilisere, vurdere og motivere klienterne

VUDERING OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING

Lær at screene, stabilisere, vurdere og motivere klienterne

Beskrivelse:

I dette modul læres generelle retningslinier for, hvordan man foretager en samlet screening og vurdering, som bruges som udgangspunkt i udviklingen af en behandlingsplan for klienter med afhængighed og andre beslægtede personlighedsforstyrrelser. Det essentielle er her dels at kunne identificere afhængighed og dels de forskellige psykiske lidelser, som ofte er sameksisterende.

Klienterne gennemgår et omfattende screeningsinterview, som skal afgøre, hvor egnede de er til behandling og derefter en stabilisering, som skal sikre at de er clean, fri for akutte abstinenssymptomer og mentalt, følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt stabile nok til at gennemgå behandlingsprocessen.

Mål:
Målet med ATP er at gennemføre en omfattende bio-psyko-social screening og vurdering, som skal resultere i:

(1) Symptomprofil: ATP er designet således, at der fremkommer en organiseret bio-psyko-social profil af symptomer, der hænger sammen med misbrugsforstyrrelser, psykiske forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og situationsafhængige livsproblemer. Hvert symptom inkluderer en standardiseret vurdering af dets alvorsgrad.

(2) Problemliste: ATP resulterer i en prioriteret problemliste, som sætter det enkelte identificerede problem i sammenhæng med de fremlagte problemer. Listen giver overblik over start og udvikling af misbrug og psykiske problemer i livshistorien.

(3) Det centrale problem: Ved brug af ATP identificeres det centrale problem for behandlingen, dvs. det problem som skal have størst fokus i den primære behandlingsplan.

Den primære behandlingsplan: Med ATP udvikles en primær behandlingsplan, der består af et personaliseret problemnavn, en personaliseret beskrivelse af problemet, et mål for behandlingen samt en handlingsplan (en serie af sammenhængende kliniske tiltag, som tilsammen skal opnå målet).