KOGNITIV RESTRUKTURERING AF AFHÆNGIGHED

Opnå en øget bevidsthed hos klienten

KOGNITIV RESTRUKTURERING AF AFHÆNGIGHED

Opnå en øget bevidsthed hos klienten

Beskrivelse:
Kognitiv restrukturering er en af de bedst udforskede og mest effektive kognitive terapeutiske procedurer. Den involverer en systematisk udnyttelse af en persons måde at tænke, føle, handle og forholde sig til andre på. Målet med kognitiv restrukturering er at hjælpe mennesker med at udvikle en større bevidsthed om deres tanker og adfærd, så de kan identificere og udfordre irrationel tankegang og lære at udvikle nye færdigheder i rationel tænkning og ansvarlig adfærd.

Denne workshop viser, hvordan kognitiv restrukturering kan bruges i behandlingen af afhængighed. Der præsenteres en grundlæggende klinisk procedure til kognitiv restrukturering, som fokuserer på identifikation af tanker (T), følelser (F), trang (T), handlinger (H) og reaktioner (R). Specifikke kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige terapeutiske teknikker præsenteres, for at vise hvordan afhængighedspræget tankegang, følelseskontrol, adfærd og relationer identificeres og forandres.

Mål:
Ved afslutningen af dette kursus kan deltagerne forhindre tilbagefald ved hjælp af helbredelsessystemet kognitiv restrukturering for afhængighed. Ved at lære de fem færdigheder, som er centrale i helbredelse fra afhængighed, lærer de at identificere, håndtere og forandre afhængighedsprægede tanker, følelser og adfærd, som kan blive årsag til tilbagefald.

Ved afslutningen af dette kursus kan deltagerne:

  1. Forklare den kognitive restrukturering af afhængighed og beskrive, hvordan denne proces ligner og adskiller sig fra den, de har brugt i deres hidtidige praksis.
  2. Forklare hvordan afhængighedsprægede forestillinger, tanker og følelser automatisk aktiveres af referencer til alkohol/stoffer, og hvordan denne proces kan flyttes frem i bevidstheden, så den bliver håndterbar.
  3. Forklare forskellen mellem afhængighedspræget følelseshåndtering og ædruelig, ansvarlig følelseshåndtering og hvordan følelsestjeklisten bruges til at forbedre færdighederne i følelseshåndtering.
  4. Forklare, hvordan afhængighedspræget adfærd forårsager automatisk stofsøgende og -brugende adfærd. De ved, hvordan klienterne hjælpes til at identificere og håndtere de første udløsere og trangen til at drikke/ tage stoffer.
  5. Forklare, hvordan afhængighedspræget adfærd skaber sociale reaktioner, som fører til afhængighedspræget eller medafhængige forhold. De ved, hvordan ædruelig og ansvarlig adfærd kan bruges til at skabe sunde forhold under helbredelsen.