AFHÆNGIGHED, HELBREDELSE OG TILBAGEFALD

En omfattende vejledning

Afhængighed, helbredelse og tilbagefald

En omfattende vejledning

”Afhængighed, helbredelse og tilbagefald” er en workshop som giver en omfattende forklaring på misbrug og afhængighed som en bio-psyko-sociale lidelse, helbredelse fra afhængighed som en langsigtet udviklingsproces der skrider fremad i forudsigelige stadier, og tilbagefald som en proces der effektivt kan forhindres eller håndteres, hvis den skulle opstå.

Kurset er beregnet til at løbe over to dage. Det første tema er Afhængighed – en Bio-psyko-social model; det andet tema er Helbredelse – En udviklingsmodel; og det tredje tema er Tilbagefald – afværgelse og håndtering.

Læs mere om de forskellige tema her:
Afhængighed – en bio-psyko-social model

Beskrivelse:
Misbrug og afhængighed er resultat af en kompliceret interaktion der involverer de stoffer der indtages og den individuelle psykosociale respons hos brugeren. Dette endages kursus præsenterer en model som opsummerer mere end fyrre års forskning i afhængighed i en praktisk og letforståelig model som kan forbedre vurdering, helbredelsesundervisning og behandlingsplanlægning. Den bio-psyko-sociale model fastslår at afhængighed er en sygdom i hjernen der forårsager personlighedsproblemer og social dysfunktion og muliggør en krystalklar skelnen mellem brug af stoffer, misbrug og afhængighed. Den gør det også muligt let at identificere symptomer på afhængighed og at sætte dem i system i de forskellige stadier.

Mål for denne workshop:
Ved afslutningen af denne workshop har deltagerne fået en solid forståelse for de risikofaktorer og bio-psyko-sociale symptomer på både misbrug og afhængighed og vil være i stand til at beskrive de forskellige stadier af afhængighed og de bio-psyko-sociale symptomer på hvert stadie.

Målsætninger:
Ved afslutningen af denne workshop vil deltagerne være i stand til:

 1. At beskrive et system der sætter alkohol og stoffer i system i fire grundlæggende stof-kategorier, baseret på de enkelte stoffers stemningsforandrende effekt.
 2. At forklare de bio-psyko-sociale risikofaktorer for misbrug og afhængighed.
 3. At forklare forskellen mellem den normale hjernes reaktion på stoffer og den afhængige hjernes reaktion.
 4. At forklare de bio-psyko-sociale symptomer på både stofmisbrug og afhængighed som kan bruges til objektivt at evaluere stof- og alkoholmisbrugsmønstre for at kunne be- eller afkræfte misbrug eller afhængighed.

Kursusplan

Session 1: Stemningsforandrende stoffer
Den første session tager et grundigt kig på alkohol og andre stoffer – de stemningsændrende stoffer som kan aktivere misbrug og afhængighed. Den beskriver et system på fire grundlæggende kategorier af stoffer, baseret på de enkelte stoffers stemningsændrende effekt. En tydelig beskrivelse af hvordan de forskellige typer af stoffer påvirker hjernen, deres ønskede subjektive effekt og hvorfor det kan være farligt.

Session 2: Risikofaktorer for afhængighed
Den anden session forklarer hvorfor nogle mennesker har høj risiko for både misbrug og afhængighed hvis de først beslutter sig for at prøve stemningsændrende stoffer. De fysiske, psykiske og sociale risikofaktorer der ligger til grund for afhængighed forklares. Ved afslutningen af session ved du hvad der er årsagen til at nogle personer let bliver afhængige eller misbrugere, og hvordan du kan genkende det hvis du selv eller nogle af dine kære er i risikogruppen.

Session 3: Misbrug og afhængighed
Denne del af kurset beskriver de accelererende bio-psyko-sociale symptomer på både misbrug og afhængighed. Det viser hvordan disse symptomer kan udvikle sig langsomt og ubemærket i almindelige menneskers liv. Det forklarer hvordan man objektivt kan vurdere en persons alkohol og stofbrugsmønster for at se om de har et misbrugs- eller afhængighedsproblem. Session forklarer også hvordan man genkender og stopper benægtelse så afhængige personer kan se sandheden om deres alkohol og stofmisbrug i øjnene og tage effektivt affære for at bryde ud af afhængighedscirklen.

Helbredelse – en udviklingsmodel

Beskrivelse:
Helbredelse fra afhængighed er en langsigtet udviklingsproces som skrider fremad i identificerbare og forudsigelige stadier. Dette endagskursus fremlægger den seneste forskning om hvad mennesker gør for succesfuldt at komme fri af afhængighed. Workshoppen har til formål at vise deltagerne hvordan man bryder med en afhængighedscyklus, skaber et grundlag for helbredelse og kommer i gang med en sund langsigtet helbredelse. Workshoppen præsenterer de seks stadier i udviklingsmodellen for helbredelse (UMH), de helbredelsesopgaver der hører til hvert stadie, og hvordan man bruger UMH som et redskab til at uddanne personer under helbredelse samt deres familier i helbredelsesstadierne, vurdering af det øjeblikkelige stadie, og udvikling af en afhængigheds-specifik behandlings/helbredelsesplan der lever op til de øjeblikkelige behov og lægger grunden for langsigtet helbredelse.

Mål:
Ved slutningen af denne workshop forstår deltagerne de seks udviklingsstadier i helbredelsesprocessen, de helbredelsesopgaver der hører til de enkelte stadier samt hvordan udviklingsmodellen for helbredelse bruges som et redskab til vurdering og behandling.

Målsætninger:

Ved slutningen af denne workshop kan deltagerne:

 1. Beskrive de seks mål for helbredelse for afhængighed som må nås for at fuldkommen helbredelse kan opnås.
 2. Beskrive de grundlæggende helbredelsesfærdigheder som nødvendigvis må udvikles og bruges i de enkelte stadier af helbredelsen.
 3. Forklare de seks stadier i udviklingsmodellen for helbredelse (UMH) og de særlige helbredelsesopgaver der hører til de enkelte stadier.
 4. Bruge UMH som et redskab til vurdering af helbredelsesstadie og udvikling af en individualiseret behandlingsplan.

Kursusplan:

Session 1: Helbredelsesprocessen – en oversigt
Den første session beskriver hvad der sker når en person bliver succesfuldt helbredt for afhængighed. Denne session gennemgår: De seks mål for helbredelse for afhængighed, de grundlæggende helbredelsesfærdigheder som er nødvendige for at opnå disse mål og en oversigt over de seks stadier i udviklingsmodellen for helbredelse (UMH).

Session 2: Afhængighedscirklen brydes – Overgangs- og stabiliseringsstadierne
Den anden session gennemgår i detaljer hvordan afhængighedscirklen brydes ved at beskrive overgangs- og stabiliseringsstadierne i helbredelsesprocessen. I overgangsstadiet erkender man at man er afhængig og bliver villig til helbredelse. I stabiliseringsstadiet ophører man med at tage stoffer eller alkohol og kommer sig over abstinenserne. Man udvikler et struktureret helbredelsesprogram. Man genfinder kontrol over sine tanker, følelser og adfærd.

Session 3: At bygge et fundament for helbredelse – det tidlige stadie
Den tredje session viser hvordan man bygger et solidt fundament for helbredelse ved at forklare det tidlige stadie i helbredelsesprocessen. Under det tidlige helbredelsesstadie identificerer og ændrer man sin afhængige tankemåde, sin afhængige måde at kontrollere følelser og stemninger på og sin afhængighedsprægede adfærd. Man holder op med at omgås personer der understøtter afhængigheden. Man udvikler nye relationer og venskaber der understøtter helbredelse, afholdenhed og ansvarlighed.

I slutningen af den tidligere helbredelsesperiode er man i stabil helbredelse. Man fungerer i sit liv. Man har ikke konstant trang til at drikke eller tage stoffer, men man er ikke nødvendigvis lykkelig. Man har endnu ikke lært hvordan man opbygger et meningsfuldt og behageligt liv uden at drikke eller tage stoffer.

Session 4: At skabe en sund helbredelse – Midt i helbredelsen, sen helbredelse og vedligeholdelsesstadierne
Den fjerde session viser hvordan man skaber en sund helbredelse ved at beskrive de sidste tre stadier i helbredelsesprocessen.

Midt i helbredelsen reparerer man de skader som misbruget forårsagede på ens livsstil. Derefter opbygges en ny og sundere livsstil.

Under den sene helbredelse opnår man fem ting: (1) man foretager en dybdegående undersøgelse af sin barndom; (2) man identificere de funktionelle og dysfunktionelle aspekter i opvæksten; (3) Man udforsker episoder og mønstre hvor man har oplevet misbrug og forsømmelser; og (4) man identificerer de selvbegrænsende overbevisninger som man har lært i barndommen og indlejret i sin voksne personlighed, som gør livet som afholdende surt; (5) man lærer hvordan man kommer sig over traumer i barndommen eller senere, og hvordan man identificerer og vokser ud af de misforståede overbevisninger der hænger ved fra barndommen.

I vedligeholdelsesstadiet lærer man hvordan man skal opretholde sin afholdenhed og undgå tilbagefald. Man lærer hvordan man kan reagere forsvarligt og ordentligt på de udfordringer livet byder på.

 

Tilbagefald – afværgelse og håndtering

Beskrivelse:
Tilbagefald er et almindeligt forekommende problem som truer helbredelsen for næsten to tredjedele af alle afhængige, som prøver at holde op med at drikke eller tage stoffer. Denne effektive workshop som er baseret på Terence T. Gorskis livslange arbejde, forklarer hvordan man forebygger og håndtere de problemer som fører fra stabil helbredelse tilbage til alkohol- eller stofmisbrug. På workshoppen bruges et tydeligt og letforståeligt sprog til beskrivelsen af de grundlæggende principper for tilbagefaldsforebyggelse, de almindelige advarselstegn som fører fra stabil helbredelse til alkohol- og stofmisbrug, og hvordan man etablerer både en tilbagefaldsforebyggelse og en plan for tidlig indgriben i tilfælde af tilbagefald. Den information som lægges frem på workshoppen, er beregnet til brug for personer under helbredelse og deres familier og til at orientere terapeuter og andre om de grundlæggende principper for tilbagefaldsforebyggelse og håndtering.

Mål:
Målet for denne workshop er at forklare tilbagefaldets dynamik, beskrive de accelererende advarselstegn som fører fra stabil helbredelse til alkohol- og stofmisbrug, og fremlægge en enkel og kraftfuld metode til hurtigt at udvikle en effektiv tilbagefaldsforebyggende plan.

Målsætninger:
Efter at have deltaget i denne workshop kan deltagerne:

 1. forklare de otte grundlæggende principper i tilbagefaldsforebyggelse
 2. Forklare de forskningsbaserede stadier og advarselstegn om tilbagefald
 3. Bruge listen over tilbagefaldsadvarsler som et redskab til identifikation og kontrol af tilbagefaldsadvarsler inden alkohol- eller stofmisbrug sker.
 4. Bruge en plan for tidlig indgriben for at forberede personer i helbredelse på at stoppe alkohol- eller stofmisbrug hurtigt hvis det skulle opstå.

Kursusplan:

Session 1: Grundlæggende principper
Denne session gennemgår de otte grundlæggende principper for tilbagefaldsforebyggelse. Disse principper giver en grundlæggende forståelse for tilbagefaldsproblemet og de almindelige skridt som man nødvendigvis må tage for at håndtere tilbagefaldet, hvis det opstår.

Session 2: Tilbagefaldsadvarselstegn
Denne session beskriver den typiske acceleration af tilbagefaldsadvarselstegn som fører fra stabil helbredelse og tilbage til afhængig brug. I de tidligere 1970ere opdagede Terence T. Gorski disse advarselstegn ved interviews med 117 tilbagefaldstilbøjelige afhængige. Siden da er disse grundlæggende advarselstegn sat i system i kategorier og tydeliggjort på en måde som gør dem til et stærkt redskab til forebyggelse af tilbagefald. NIDA forskning har demonstreret at disse advarselstegn tydeligt forudsiger tilbagefald.

Session 3: At forebygge og kontrollere tilbagefald
I denne session forklarer vi hvordan man bruger denne liste over advarselstegn som et kraftfuldt redskab til identifikation og håndtering af de problemer der kunne lede fra stabil helbredelse til tilbagefald. Vi forklarer hvordan man gennemgår listen over advarselstegn og hvordan man udvælger og personliggør kritiske advarselstegn. Derefter viser vi hvordan man kortlægger almindelige situationer, hvor disse advarselstegn opstår, og hvordan man kan komme igennem sådanne situationer på nye og mere effektive måder ved brug af en kognitiv genopbyggelsesproces der fokuserer på tanker, følelser, trang, handlinger og sociale relationer (TFTHR).