HÅNDTERING AF ANTISOCIALE PERSONLIGHEDSTRÆK

Lær at identificere og håndtere antisociale personlighedstræk

HÅNDTERING AF ANTISOCIALE PERSONLIGHEDSTRÆK

Lær at identificere og håndtere antisociale personlighedstræk

Beskrivelse:
I dette seminar lærer deltagerne avancerede kliniske teknikker til, hvordan man genkender og håndterer klienter med antisociale personlighedstræk.
Der vil blive lagt speciel vægt på brugen af kognitive omstrukturerende strategier til at imødekomme antisociale klienter i en samarbejdsproces af selv-vurdering og selv-forandring. Dette er vigtigt, fordi klienter med antisociale træk er meget manipulerende. Den antisociale adfærd, der ligger til grund for behovet for behandling, er ofte den største forhindring for at anerkende problemerne. Adfærden forhindrer klienterne i at søge hjælp og lave de personligheds- og adfærdsforandringer, som er påkrævet, for at bevare en livsstil, der bygger på afholdenhed og ansvarlighed.

Antisocial adfærd er almindelig blandt kriminelle. Generelt kan omkring 4 % mænd og 1 % kvinder diagnosticeres som havende anti-sociale personlighedsforstyrrelser. Dog er der i nogle grupper en højere risiko og dermed en højere procentdel. 15 % af alkoholiske mænd og 5 % af alkoholiske kvinder har antisociale personlighedstræk – dette er mere end 4 gange så mange som blandt den generelle befolkning. Blandt narkomaner er tallene endnu højere. Omkring 32 % af mandlige narkomaner har antisociale personlighedstræk og blandt fængslede er tallene 50-80 %.

En antisocial personlighed (MAPT) er en sammensætning af personlighedstræk, der bevæger sig i omegnen af kriminalitet. Anti-social adfærd er adfærd, der er modsatrettet den legitime sociale orden, der fordrer det fælles gode. De 3 kerne anti-sociale adfærdsmønstre fokuserer på at udfordre autoritet, på at bryde reglerne og på at krænke andre menneskers ret (offerskabende).
Disse 3 kerne adfærdsmønstre er gemt bag de 3 camouflerende adfærdsmønstre, som er overfladisk charme, dobbeltspil og bedrag. Når disse mennesker bliver konfronteret med konsekvenserne af deres handlinger, reagerer de med de 3 undvigende adfærdsmønstre: de føler ingen skyld og retfærdiggør deres adfærd. De nægter deres personlige ansvar og skyder skylden på deres ofre eller på dem, der holder dem ansvarlige for deres handling. Mennesker med anti-social adfærd har svært ved at lære af deres erfaringer på grund af de 3 varige adfærdsmønstre. Herunder mangel på selvindsigt, uvilje til at tage imod kritik og vejledning fra andre og endelig uvilje i forhold til at ændre deres selvforståelse og adfærd. Antisociale adfærdsmønstre er almindelige blandt kriminelle og socialt tillærte psykopater, som er manipulerende og relationsdestruktive, men som ikke udøver åbenbar kriminel adfærd.

Mål:
Efter have gennemført dette tre-dages seminar vil deltagerne være i stand til at forebygge tilbagefald og kriminel recidiv. Ved at bruge den kognitive omstrukturerende metode vil de kunne identificere antisocial adfærd og lære klienter at håndtere deres antisociale personlighedstræk, som kan føre til tilbagefald.

Efter at have fuldført denne workshop vil deltagerne være i stand til at:

1. Forstå og beskrive antisocial og psykopatisk adfærd, personlighedstræk og personlighedsforstyrrelser.
2. Forstå og beskrive forskning inden for emnet og de basale komponenter af GORSKI-CENAPS modellen for antisocial adfærd.
3. Redegøre for sammenhængen mellem antisociale personlighedstræk, afhængighed og kriminel adfærd.
4. Genkende og effektivt håndtere antisociale personlighedstræk hos deres klienter ved brugen af kognitive omstruktureringsmetoder.
5. Bruge kliniske interview-metoder, blandt andet aktiv lytning til effektivt at kommunikere med mennesker med antisocial adfærd.
6. Udvikle en aktiv plan for at implementere de lærte færdigheder i deltagernes eget behandlingsprogram.