PROBLEMLØSENDE GRUPPETERAPI

En systematisk gruppeterapiform

PROBLEMLØSENDE GRUPPETERAPI

En systematisk gruppeterapiform

Beskrivelse:
Dette kursus vil lære dig at praktisere problemløsende gruppeterapi (PSGT) efter Terence T. Gorskis metode. Selve metoden fokuserer på praktiske teknikker, mere end på teori. På kurset vil vi derfor gennemgå praktiske øvelser i metoden.

Det primære mål med problemløsende gruppeterapi er, at forandre måden gruppemedlemmerne tænker, føler, handler og relaterer til andre. Problemløsende betyder, at identificere og klarlægge et problem, finde og evaluere løsninger, få løsningerne til at fungere og evaluere resultatet.

Denne problemløsende gruppemetode er brugbar for de fleste behandlingssteder fordi den:

 1. Er målrettet mod specifikke problemer
 2. Tydeliggør og definere mål for behandlingen
 3. Involverer specifikke tidsbegrænsede redskaber

Problemløsende gruppeterapi er en kollektiv problemløsning, baseret på personlig involvering. Det er en metode som ved hjælp af en fast struktur og konkrete teknikker, involverer klienterne i gruppedynamikken og samtidigt bevarer respekten for den enkelte. Metoden gør, at det er gruppen der arbejder, terapeuten vil derfor få bedre tid og overskud til at koncentrere sig om sin opgave som gruppeleder. Denne måde at køre gruppe på, giver dig mulighed for at blive målrettet og konkret i dit arbejde med klienterne i terapien.

Du vil på kurset lære hvordan du på en enkel og overskuelig måde, kan få gang i gruppeprocessen og skabe en atmosfære der tillader gruppemedlemmerne at arbejde seriøst med deres problemstillinger. Ved brug af metoden får gruppemedlemmerne en høj grad af ansvarsfølelse over for løsningen af deres egne problemer. Det sker i samarbejde med gruppelederen, som systematisk guider dem igennem den problemløsende proces.

Det er vores erfaring, at metoden skaber en respekt- og tillidsfuld atmosfære, ikke bare i grupperne men på hele behandlingsstedet. Det er derfor en god ide at så mange fra personalegruppen som muligt deltager i kurset. Klienter elsker denne model, fordi den er nem at lære, og den udstyrer dem med de strukturer og færdigheder, de har behov for. De ved hvad der ventes af dem; de lærer teknikker, som de kan bruge i alle aspekter af deres liv; og de oplever håndgribeligt fremskridt af problemerne som de har identificeret.

Efter at have fuldført denne workshop vil deltagerne være i stand til at:

 1. Forklare principperne ved Problemløsende Terapi og hvordan disse principper kan bruges i problemløsende grupper
 2. Forklare agenda for en standard gruppe og for gruppe ansvaret, regler, og disciplinære procedurer, der bruges i Problemløsende Gruppe Terapi
 3. At forstå opvarmnings og indledende procedurer, når man starter en problemløsende gruppeterapi session, inklusive Forberedelse, åbnings Procedure, Reaktioner på forrige Session, Tilbagemelding på Opgaver, og opstille en dagsorden.
 4. Forstå og anvende Fire-Trins Gruppe Problem Præsentations Processen
 5. Forstå og anvende en standard problemløsnings processen i gruppe sessioner.
 6. Forstå hvordan man anvender problemløsnings gruppe processen til at udvikle nye kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige færdigheder, efter at et problem er blevet identificeret og klarlagt.
 7. Udvikle en gruppe behandlingsplan, der finder løsning på et identificeret problem på tværs af gruppe sessionerne, benyttende sig af en række relaterede sekvenser af gruppe præsentationer og hjemmeopgaver.
 8. At udvikle en handleplan for anvendelse af Problemløsende gruppeterapi metoder på jeres nuværende behandlingsinstitution.

Udviklet af Terence T. Gorski (©Copyright, Terence T. Gorski, 1982, 2003