TILBAGEFALDSFOREBYGGENDE RÅDGIVNING

Håndtering af højrisikosituationer

TILBAGEFALDSFOREBYGGENDE RÅDGIVNING

Håndtering af højrisikosituationer

Beskrivelse:
RPC certificeringstræningen er målrettet mod undervisning i identifikation og håndtering af højrisikosituationer, som kan forårsage tilbagefald i tidlig helbredelse, før et egentligt helbredelsesprogram er sat i værk. Dette kursus er baseret på en standard RPC behandlingsplan til håndtering af højrisikosituationer. Planen baseres på velprøvede kognitive og adfærdsbaserede terapeutiske procedurer og kan fuldt integreres med afholdenhedsbaserede behandlingsformer og 12-trins principperne. Hvert trin i den standardiserede behandlingsplan forklares, demonstreres og øves enten i grupper eller i individuelt regi med mulighed for personlig diskussion og feedback.

Mål:
Ved fuldførelsen af dette kursus vil deltagerne være i stand til at forhindre tilbagefald. Ved hjælp af metoderne fra tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) vil de kunne hjælpe til identifikation og håndtering af umiddelbare højrisikosituationer.

Ved fuldførelsen af dette tredags kursus vil deltagerne vide, hvordan man:

  1. Skriver en kort individualiseret behandlingsplan for tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC).
  2. Motiverer klienterne til at forpligte sig til en foreløbig afholdenhedskontrakt og udvikler en plan til at stoppe brugen af alkohol eller stoffer, hvis dette opstår.
  3. Identificerer de umiddelbare højrisikosituationer, som kan få klienter til at drikke eller tage stoffer på trods af afholdenhedskontrakten.
  4. Påfører personlige navne og beskrivelser, som gør det lettere for klienten at identificere og genkende personlige højrisikosituationer.
  5.  Objektivt beskriver tidligere højrisikosituationer, som blev håndteret på en måde, så at de ledte til misbrug.
  6. Identificerer tanker, følelser, trang, handlinger og relationsmønstre (TFTHR), som får klienter til at bruge alkohol eller stoffer som en måde at opnå kontrol på.
  7. Forbereder en helbredelsesplan, der understøtter identifikation og håndtering af højrisikosituationer.

Udvikler en handlingsplan for, hvordan RPC-metoder kan tilpasses en klinisk metode såvel som klientens individuelle behov.