Afhængighedens cyklus

Afhængighedens cyklus

Den afhængige cyklus er en beskrivelse af en fælde, som hvis du bliver fanget i den ødelægger dit liv eller slår dig ihjel.

Den begynder med en:

Kortsigtet tilfredsstillelse:
I begyndelsen er der en kortsigtet tilfredsstillelse. Du har det godt nu. Der er en betydelig kortsigtet gevinst, som får dig til at antage, at stoffet eller din adfærd gavner dig.

Langsigtet smerte og dysfunktion:
Den kortsigtede tilfredsstillelse bliver på et tidspunkt efterfulgt af en langsigtet smerte. Smerten, som til dels skyldes fysiske abstinenser, dels skyldes den manglende evne til at klare sig psykisk og socialt uden stoffer, er den direkte følge af at bruge det afhængighedsskabende stof.

Misbrugspræget tankegang:
Den langsigtede smerte og dysfunktion fremkalder en misbrugspræget tankegang. Misbrugspræget tankegang begynder med tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er vedvarende tanker om de positive virkninger af alkohol og stoffer. Tvangshandlinger er en irrationel trang til eller nødvendigheden af at bruge stoffer for at opnå den positive virkning, selv om du ved, det vil skade dig i det lange løb. Dette føre til fornægtelse og opbygning af rationelle begrundelser for at tillade forsat brug. Fornægtelse er manglende evne til at erkende, at der er et problem. Opbygning af rationelle begrundelser er at give andre forhold og mennesker i stedet for brugen af stoffet skylden for problemerne.

Voksende tolerance:
Uden du er opmærksom på det, er der brug for mere og mere af stoffet for at give den samme virkning.

Kontroltab:
De tvangsprægede tanker og tvangshandlingerne bliver så stærke, at du ikke kan tænke på andet. Dine følelser og sindstilstande bliver fordrejede af tvangshandlingen. Du bliver stresset og utilpas, indtil trangen til stoffet til sidst bliver så stærk, at du ikke kan modstå den. Når du først bruger de afhængighedsskabende stoffer eller falder tilbage i den afhængighedsprægede adfærd igen, så starter cirklen forfra.

Biologiske, psykiske og sociale skader:
Til sidst vil der ske skader på dit helbred kropsligt (dit fysiske helbred), mentalt (dit psykiske helbred) og på dine relationer til andre mennesker (dit sociale helbred). Efterhånden som smerten og belastningen bliver værre, vokser trangen til at bruge afhængighedsskabende stoffer eller handlemåder for at lindre smerten. En dødelig fælde udvikler sig. Du har brug for misbruget for at føle dig godt tilpas. Når du er i misbrug, ødelægger du dig selv fysisk, psykisk og socialt. Ødelæggelserne forøger din smerte, som forøger dit behov for misbrug.

Terence T. Gorski: Hvordan man forbliver ædru