Helbredelse

– En udviklingsmodel

Helbredelse – en udviklingsmodel

Beskrivelse:
Helbredelse fra afhængighed er en langsigtet udviklingsproces som skrider fremad i identificerbare og forudsigelige stadier. Dette endagskursus fremlægger den seneste forskning om hvad mennesker gør for succesfuldt at komme fri af afhængighed. Workshoppen har til formål at vise deltagerne hvordan man bryder med en afhængighedscyklus, skaber et grundlag for helbredelse og kommer i gang med en sund langsigtet helbredelse. Workshoppen præsenterer de seks stadier i udviklingsmodellen for helbredelse (UMH), de helbredelsesopgaver der hører til hvert stadie, og hvordan man bruger UMH som et redskab til at uddanne personer under helbredelse samt deres familier i helbredelsesstadierne, vurdering af det øjeblikkelige stadie, og udvikling af en afhængigheds-specifik behandlings/helbredelsesplan der lever op til de øjeblikkelige behov og lægger grunden for langsigtet helbredelse.

Mål:
Ved slutningen af denne workshop forstår deltagerne de seks udviklingsstadier i helbredelsesprocessen, de helbredelsesopgaver der hører til de enkelte stadier samt hvordan udviklingsmodellen for helbredelse bruges som et redskab til vurdering og behandling.

Målsætninger:

Ved slutningen af denne workshop kan deltagerne:

  1. Beskrive de seks mål for helbredelse for afhængighed som må nås for at fuldkommen helbredelse kan opnås.
  2. Beskrive de grundlæggende helbredelsesfærdigheder som nødvendigvis må udvikles og bruges i de enkelte stadier af helbredelsen.
  3. Forklare de seks stadier i udviklingsmodellen for helbredelse (UMH) og de særlige helbredelsesopgaver der hører til de enkelte stadier.
  4. Bruge UMH som et redskab til vurdering af helbredelsesstadie og udvikling af en individualiseret behandlingsplan.

Kursusplan:

Session 1: Helbredelsesprocessen – en oversigt
Den første session beskriver hvad der sker når en person bliver succesfuldt helbredt for afhængighed. Denne session gennemgår: De seks mål for helbredelse for afhængighed, de grundlæggende helbredelsesfærdigheder som er nødvendige for at opnå disse mål og en oversigt over de seks stadier i udviklingsmodellen for helbredelse (UMH).

Session 2: Afhængighedscirklen brydes – Overgangs- og stabiliseringsstadierne
Den anden session gennemgår i detaljer hvordan afhængighedscirklen brydes ved at beskrive overgangs- og stabiliseringsstadierne i helbredelsesprocessen. I overgangsstadiet erkender man at man er afhængig og bliver villig til helbredelse. I stabiliseringsstadiet ophører man med at tage stoffer eller alkohol og kommer sig over abstinenserne. Man udvikler et struktureret helbredelsesprogram. Man genfinder kontrol over sine tanker, følelser og adfærd.

Session 3: At bygge et fundament for helbredelse – det tidlige stadie
Den tredje session viser hvordan man bygger et solidt fundament for helbredelse ved at forklare det tidlige stadie i helbredelsesprocessen. Under det tidlige helbredelsesstadie identificerer og ændrer man sin afhængige tankemåde, sin afhængige måde at kontrollere følelser og stemninger på og sin afhængighedsprægede adfærd. Man holder op med at omgås personer der understøtter afhængigheden. Man udvikler nye relationer og venskaber der understøtter helbredelse, afholdenhed og ansvarlighed.

I slutningen af den tidligere helbredelsesperiode er man i stabil helbredelse. Man fungerer i sit liv. Man har ikke konstant trang til at drikke eller tage stoffer, men man er ikke nødvendigvis lykkelig. Man har endnu ikke lært hvordan man opbygger et meningsfuldt og behageligt liv uden at drikke eller tage stoffer.

Session 4: At skabe en sund helbredelse – Midt i helbredelsen, sen helbredelse og vedligeholdelsesstadierne
Den fjerde session viser hvordan man skaber en sund helbredelse ved at beskrive de sidste tre stadier i helbredelsesprocessen.

Midt i helbredelsen reparerer man de skader som misbruget forårsagede på ens livsstil. Derefter opbygges en ny og sundere livsstil.

Under den sene helbredelse opnår man fem ting: (1) man foretager en dybdegående undersøgelse af sin barndom; (2) man identificere de funktionelle og dysfunktionelle aspekter i opvæksten; (3) Man udforsker episoder og mønstre hvor man har oplevet misbrug og forsømmelser; og (4) man identificerer de selvbegrænsende overbevisninger som man har lært i barndommen og indlejret i sin voksne personlighed, som gør livet som afholdende surt; (5) man lærer hvordan man kommer sig over traumer i barndommen eller senere, og hvordan man identificerer og vokser ud af de misforståede overbevisninger der hænger ved fra barndommen.

I vedligeholdelsesstadiet lærer man hvordan man skal opretholde sin afholdenhed og undgå tilbagefald. Man lærer hvordan man kan reagere forsvarligt og ordentligt på de udfordringer livet byder på.