Steffen Pedersen

Jeg har 28 års erfaring med behandling af misbrugere og deres pårørende. 

Jeg var bl.a. medinitiativtager til døgninstitutionen “Kongens Ø” i 1994 og arbejde efterfølgende på den første intensive stoffrie dagbehandling “Vejviseren – den åbne behandling” fra 1996 til 2005.

Jeg var medinitiativtager til at indfører CENAPS modellen i Danmark. Dette skete med åbningen af uddannelse- og kursuscenter CENAPS Europe ApS og misbrugsbehandlingen CENAPS dagbehandling ApS i 2005.

Jeg var leder af CENAPS dagbehandling frem til 2015. 

Siden 2017 har jeg udover arbejdet med CENAPS Europe ApS, arbejdet som misbrugsbehandler i det offentlige.

Jeg uddannet instruktør i CENAPS modellen ved Terence T. Gorski i USA.

Derudover er jeg uddannet Danish Addiction Counselor og uddannet i Løsningsfokuseret terapi. Jeg er certificeret Rational Emotive Behavior Therapist på Albert Ellis institute i New York.

Ud over dette har jeg været ekstern underviser på DAC-uddannelsen (Danish Addiction Counselor) i  20 år. Jeg underviser og superviserer private og offentlige behandlingsinstitutioner rundt om i landet.

Jeg ejer CENAPS Europe ApS derudover har jeg Forlaget Eftertanke…, som er specialiseret i CENAPS bogudgivelser.