Priser och villkor

Priser och villkor

Dagspris 2.150,- SEK
3-dagars kurs 6.450,- SEK
4-dagars kurs 8.500,- SEK
5-dagars kurs 10.750,- SEK
 Certifiering (per styck) 2.000,- SEK
Supervision (per timme) 800,- SEK

Kurspriserna är inklusive mat, böcker och annat kursmaterial.

Avbeställningsvillkor

En kurs kan avbeställas senast 4 veckor innan kursstart utan omkostnader. Härefter återbetalas 50 procent av avgiften. Om kursen avbeställs senare än 2 veckor innan kursstart, återbetalas inte avgiften alls. Om en deltagare blir förhindrad och det är för sent att avbeställa, erbjuder CENAPS att en annan person kan delta utan extra omkostnader. CENAPS erbjuder dock inte byte till en annan kurs.

CENAPS Danmark har rätt att annullera en kurs fram till 4 veckor före kursstart. Om en kurs blir annullerat betalas hela kursavgiften tillbaka.

Vid force majeure eller vid sjukdom hos undervisarens, som förhindrar att kursen blir genomförd, blir eventuella rese- och hotellutgifter inte ersatta. Vi vill naturligtvis så snabbt som möjligt planera ett nytt datum för kursen.