TILBAGEFALD

Forebyggelse og håndtering

Tilbagefald – forebyggelse og håndtering

Beskrivelse:
Tilbagefald er et almindeligt forekommende problem som truer helbredelsen for næsten to tredjedele af alle afhængige, som prøver at holde op med at drikke eller tage stoffer. Denne effektive workshop som er baseret på Terence T. Gorskis livslange arbejde, forklarer hvordan man forebygger og håndtere de problemer som fører fra stabil helbredelse tilbage til alkohol- eller stofmisbrug. På workshoppen bruges et tydeligt og letforståeligt sprog til beskrivelsen af de grundlæggende principper for tilbagefaldsforebyggelse, de almindelige advarselstegn som fører fra stabil helbredelse til alkohol- og stofmisbrug, og hvordan man etablerer både en tilbagefaldsforebyggelse og en plan for tidlig indgriben i tilfælde af tilbagefald. Den information som lægges frem på workshoppen, er beregnet til brug for personer under helbredelse og deres familier og til at orientere terapeuter og andre om de grundlæggende principper for tilbagefaldsforebyggelse og håndtering.

Mål:
Målet for denne workshop er at forklare tilbagefaldets dynamik, beskrive de accelererende advarselstegn som fører fra stabil helbredelse til alkohol- og stofmisbrug, og fremlægge en enkel og kraftfuld metode til hurtigt at udvikle en effektiv tilbagefaldsforebyggende plan.

Målsætninger:
Efter at have deltaget i denne workshop kan deltagerne:

  1. forklare de otte grundlæggende principper i tilbagefaldsforebyggelse
  2. Forklare de forskningsbaserede stadier og advarselstegn om tilbagefald
  3. Bruge listen over tilbagefaldsadvarsler som et redskab til identifikation og kontrol af tilbagefaldsadvarsler inden alkohol- eller stofmisbrug sker.
  4. Bruge en plan for tidlig indgriben for at forberede personer i helbredelse på at stoppe alkohol- eller stofmisbrug hurtigt hvis det skulle opstå.

Kursusplan:

Session 1: Grundlæggende principper
Denne session gennemgår de otte grundlæggende principper for tilbagefaldsforebyggelse. Disse principper giver en grundlæggende forståelse for tilbagefaldsproblemet og de almindelige skridt som man nødvendigvis må tage for at håndtere tilbagefaldet, hvis det opstår.

Session 2: Tilbagefaldsadvarselstegn
Denne session beskriver den typiske acceleration af tilbagefaldsadvarselstegn som fører fra stabil helbredelse og tilbage til afhængig brug. I de tidligere 1970ere opdagede Terence T. Gorski disse advarselstegn ved interviews med 117 tilbagefaldstilbøjelige afhængige. Siden da er disse grundlæggende advarselstegn sat i system i kategorier og tydeliggjort på en måde som gør dem til et stærkt redskab til forebyggelse af tilbagefald. NIDA forskning har demonstreret at disse advarselstegn tydeligt forudsiger tilbagefald.

Session 3: At forebygge og kontrollere tilbagefald
I denne session forklarer vi hvordan man bruger denne liste over advarselstegn som et kraftfuldt redskab til identifikation og håndtering af de problemer der kunne lede fra stabil helbredelse til tilbagefald. Vi forklarer hvordan man gennemgår listen over advarselstegn og hvordan man udvælger og personliggør kritiske advarselstegn. Derefter viser vi hvordan man kortlægger almindelige situationer, hvor disse advarselstegn opstår, og hvordan man kan komme igennem sådanne situationer på nye og mere effektive måder ved brug af en kognitiv genopbyggelsesproces der fokuserer på tanker, følelser, trang, handlinger og sociale relationer (TFTHR).