Forsiden

CENAPS-modellen är ett moduluppbyggt system till att diagnostisera och behandla människor med ett kemiskt beroende. Modellen består av sju sammanhängande utbildningsmoduler, som innehåller bedömning, planering och behandling. Tillsammans utgör modulerna en genomgripande metod till behandling av kemiskt beroende, akuta livskriser och personlighetsstörningar. Modellen är utvecklad av den amerikanska beroendespecialisten och psykoterapeut Terence T. Gorski och har använts sedan början av 1970-talet. CENAPS-modellen är fullt förenlig med de metoder som används på behandlingsinstitutioner idag. Utbildningen är uppbyggd som en manualbaserad träning och är ett idealiskt verktyg till att främja en gemensam referensram i en tvärvetenskaplig personalgrupp.Vem kan delta?
CENAPS kurserna vänder sig till socialarbetare, socionomer, alkohol- och drogbehandlare, psykologer, psykoterapeuter och andra professionella som arbetar med alkohol- och narkotikarelaterad vård. Som deltagare på våra utbildningar bör du ha ett generellt intresse for att arbeta med människor och för hjälpa andra till att hitta deras fulla potential, samt vara inställd på att jobba med din egen utveckling.Målsättningen med CENAPS kurserna är att utbilda människor i de senaste kunskaperna och metoderna inom beroendevård, kunskaper och metoder som kan användas direkt efter kursen. Kurserna varar mellan 3 och 5 dagar och det är möjligt att specialisera sig inom särskilda behandlingsområden. I sin helhet innehåller CENAPS-modellen alla beståndsdelar som är nödvändiga för att kunna ge en individuell och holistisk behandling till människor med ett kemiskt beroende. Kurserna bygger på lektioner som leds av en CENAPS instruktör, teori, övningar och uppgifter, egna exempel (cases) och erfarenhetsutväxling. Deltagarna får också möjlighet till individuell coachning.

Certifiering
De sju modulerna kan tas var för sig som diplomgivande kurser. Därefter är det möjligt att genomföra examensuppgifter och bli certifierad specialist inom de olika områdena. Tillsammans utgör de sju modulerna en komplett CENAPS-utbildning.