Forsiden

Modulopbygget misbrugsuddannelse baseret på kognitiv terapi.

Efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere
CENAPS-modellen er et modulopbygget system til diagnosticering og behandling af afhængighed. Modellen består af syv sammenhængende uddannelsesmoduler, som omfatter vurdering, planlægning og behandling. Tilsammen udgør modulerne en gennemgribende metode til brug i behandlingen af afhængighed, akutte livskriser og personlighedsforstyrrelser. Modellen er udviklet af den amerikanske misbrugsspecialist og psykoterapeut Terence T. Gorski og er blevet anvendt siden begyndelsen af 1970´erne.

CENAPS-modellen er fuldt forenelig med de faglige metoder, der anvendes i institutionerne i dag. Uddannelsen er udformet som manualbaseret træning og er et velegnet værktøj til fremme af en fælles referenceramme for et tværfagligt personale.

Den samlede CENAPS-uddannelse lever op til rusmiddelforskningens minimumskrav om varighed for en efteruddannelse.

Hvem kan deltage?
CENAPS-kurserne henvender sig til socialrådgivere, misbrugskonsulenter, psykologer, psykoterapeuter og andre professionelle behandlere, der beskæftiger sig med alkohol- og stofmisbrugere. Som deltager i vores uddannelsesforløb skal du have en generel interesse i at arbejde med mennesker og et ønske om at hjælpe andre til at finde deres potentiale samt være indstillet på at arbejde med din egen udvikling.

Formålet med CENAPS-kurserne er at uddanne medarbejdere i nyeste viden, færdigheder og metoder, som er til rådighed og kan benyttes straks efter kursets afslutning. Kursusmodulerne er på tre til fem dages varighed, og uddannelsens opbygning gør det muligt at specialisere sig inden for særlige områder i behandlingen af afhængighed. I sin helhed indeholder CENAPS-modellen alle de elementer, der er nødvendige for at kunne give en individuel behandling af misbrugere baseret på en helhedsvurdering af den enkelte.

Kurserne vil være en god blanding af instruktørindlæg, teori, øvelser, egne cases og indbyrdes erfaringsudveksling. Undervejs i kurset vil alle deltagere have mulighed for at modtage individuel coaching.

Certificering
De syv moduler kan tages enkeltvist som diplomgivende kurser. Der er efterfølgende mulighed for at lave eksamensopgaver og blive certificeret specialist på nogle af områdederne (RPC, RPT, DMC). Samlet udgør de syv moduler en komplet CENAPS-uddannelse.